Vensters op…

Inmiddels is het tweede boek in de reeks ‘Vensters op …’ richting de drukpers. Ik kan niet wachten op het eindresultaat. Deze boeken mocht ik van kop tot staart ontwerpen en vormgeven en dat vind ik altijd een hele spannende klus. Het resultaat van het eerste deel ‘Vensters op Waarde’ was zo mooi om te zien, ik ben er echt trots op.

het geplotte beeld
omslagfoto
definitief beeld in ‘kleur’

Centraal op de omslag staat het woord VENSTERS wat in elke titel van de reeks terugkomt. Elk deel heeft zijn eigen kleur, het eerste deel ‘Vensters op Waarde’ is groen het tweede deel ‘Vensters op Energieversterkend leiden’ is oranje. De letters zijn uitgesneden en vormen vensters. Je kunt zelf besluiten of deze vensters naar binnen of naar buiten kijken.


Vensters op Waarde

Kapitaal moet renderen en vloeit nu eenmaal, in tegenstelling tot water, naar het hoogste punt. En het blijft dat doen, wat politici of ‘Rijnlandse bestuurders – waar ook ter wereld’ daar ook van vinden. De kapitaalmarkt verlangt realisatie van (kasstroom)potentie: hidden value (vanuit immateriële activa, nieuwe concepten, reële disrupties), benutting van talent en human resources, en absolute outperformance ten opzichte van de concurrentie.

Dat vergt een drie-eenheid van voorstellingsvermogen, moed en realisatiekracht. Dat nu… blijkt schaars. En niet louter in Nederland.

Vensters op Waarde is o.a. verkrijgbaar via Managementboek.nl

Vensters op Waarde
Leo van de Voort
ISBN: 9789081584500


Vensters op Energieversterkend leiden

Nadenken over het eigen gedrag, het gedrag van anderen, de dynamiek daartussen en de hoeveelheid energie in de organisatie is noodzakelijk voor succesvol leiderschap.

Reflectie op gedrag leidt tot inzicht in organisatieprocessen. Het leidt tot het begrijpen van risico, dynamiek en energie. Waarbij je kan kijken naar de actieve componenten in de organisatie: de mensen, de belangen die er spelen en de inhoud van het werk. Maar ook de passieve componenten spelen een belangrijke rol: veiligheid, moraliteit en ambitie.

Vensters op energieversterkend leiden nodigt uit om op pad te gaan; op reis naar energie. Met als resultaat een zelfontplooiing van de mensen in de organisatie, een kwaliteitsverbetering in brede zin en in de broodnodige resultaten. Dit boek barst van de energie.

Vensters op Energieversterkend leiden word uitgegeven door Mediawerf

Vensters op Energieversterkend leiden
Leo van de Voort & Karin van der Velde
ISBN: 9789490463861


Geef een reactie