Tunnelvisie

Inmiddels is Vensters op energieversterkend leiden ook van de drukpers gerold. Het boek gaat over: nadenken over het eigen gedrag, het gedrag van anderen, de dynamiek daartussen en de hoeveelheid energie in de organisatie is noodzakelijk voor succesvol leiderschap. Reflectie op gedrag leidt tot inzicht in organisatieprocessen. Het leidt tot het begrijpen van risico, dynamiek en energie. 

Eén van mijn favoriete illustraties of figuren in dit boek is die over tunnelvisie. Tunnelvisie is de benadering van een probleem waarbij je je slechts op één aspect van iets richt en niet openstaat voor andere mogelijkheden. Dus als je denkt dat je gelijk hebt worden andere theorieën al snel aan de kant geschoven of niet eens meer bekeken.

In de illustratie zie je een gezicht van opzij waarin alleen nog aandacht is voor het eigen idee. Wat er gezegd word, verdwijnt in het eigen oor.


Vensters op Energieversterkend leiden

Nadenken over het eigen gedrag, het gedrag van anderen, de dynamiek daartussen en de hoeveelheid energie in de organisatie is noodzakelijk voor succesvol leiderschap.

Reflectie op gedrag leidt tot inzicht in organisatieprocessen. Het leidt tot het begrijpen van risico, dynamiek en energie. Waarbij je kan kijken naar de actieve componenten in de organisatie: de mensen, de belangen die er spelen en de inhoud van het werk. Maar ook de passieve componenten spelen een belangrijke rol: veiligheid, moraliteit en ambitie.

Vensters op energieversterkend leiden nodigt uit om op pad te gaan; op reis naar energie. Met als resultaat een zelfontplooiing van de mensen in de organisatie, een kwaliteitsverbetering in brede zin en in de broodnodige resultaten. Dit boek barst van de energie.

Vensters op Energieversterkend leiden word uitgegeven door Mediawerf

Vensters op Energieversterkend leiden
Leo van de Voort & Karin van der Velde
ISBN: 9789490463861

Geef een reactie